Danone ve İtalya’dan B Corp Hareketine Destek

Danone ve İtalya’dan B Corp Hareketine Destek

6321-tumblr_inline_o0zwkqX4X11rmva3b_250

2015 yılı son çeyreği B Corphareketi bakımından heyecan verici gelişmelere sahne oldu. Bu gelişmelerden ilki Danone ile B Lab arasında, çok uluslu şirketlerin B Corp sertifikasına sahip olma sürecinin önünü açacak bir işbirliği gerçekleştirilmesiydi. Anlaşma, süreçte öğrenileceklerin B Corp topluluğuna katılma planları olan diğer halka açık çok uluslu şirketler tarafından da kullanılabilir olmasını ve daha geniş bir tabana ulaştırılmasını hedefliyor. Alanında ilk olan Danone ve B Corp işbirliği kapsamında beş madde yer alıyor:

Danone’nin 2001 yılında başlayan ve “Danone Way” olarak adlandırılan sürdürülebilirlik performansını ölçen programından öğrenilenler, B Lab ve B Lab Çok Uluslu Şirketler ve Halka Açık Piyasalar Danışma Konseyi üyesi diğer büyük şirketlerle de paylaşılacak.
Danone kendi sürdürülebilir iş modelini ve uygulamalarını geliştirmek için B Etki Değerlendirmesini (BIA) doldurarak mevcut durum performansını öğrenecek ve BIA’nın gözden geçirilmesi için farklı boyutta 10 Danone marka ve ürününe B Lab belgelendirme testleri uygulayacak.
Çok uluslu şirketler için geliştirilecek yeni kuralların beta testlerinde Danone proaktif bir ortak olacak.
Danone, B Lab sertifikasyonunun etkin kullanımı için B Lab’in Avrupa yetkisi içerisindeki hukuksal çalışmalarına destek verecek.
Avrupa B Lab Yönetim Kurulu’na Danone temsilcisi aday gösterilecek.
Toplum ve çevreye karşı sorumlu davranan şirketleri sertifikalandıran B Corp hareketi, kapsamlı ve şeffaf performans standartlarını karşılamayı gerektiren bir sertifikasyon sistemi olmasının yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere tüm dünyada şirket yapısını ifade eden hukuki bir statü olarak kabul görüyor. B Lab aynı zamanda, sadece hissedarlarına değil, bulunduğu bölgedeki yerel topluma, çalışanlarına ve tüketicilerine de hizmet eden, karar alırken paydaşlarının görüşleri ışığında hareket eden Benefit Corporation kavramının hukuki anlamda tanımlanması ve sürecin önündeki her türlü engelin ortadan kaldırılması için de çalışmalarına devam ediyor. Yılın ikinci çeyreğinde İtalya’da yaşanan gelişmeler, hareketin geleceği bakımından oldukça önemli. İtalya parlamentosu B Lab ülke partneri İtalyan şirket Nativa’nın da çalışmalarıyla, B Corp mevzuatını onayladı. Bu gelişme ile Amerika Birleşik Devletleri dışında bir ülkede Sosyal fayda şirket statüsünü tanınmış oldu.

The Guardian Sustainable Business, “B Corp sertifikası sosyal sorunlara duyarlı, fayda sağlamayı hedefleyen şirketlerin Fair Trade sertifikası olabilir mi?” isimli son yazısında kârlı ve sosyal fayda sağlayan şirketlerin dâhil olduğu B Corp hareketinin geleceğini ve B Lab’in 2016 yılı itibariyle hayata geçirmeyi planladığı çalışmalarını değerlendirdi. Girişimler ile küçük ve orta ölçekli şirketlerin yanı sıra Laureate Education, Etsy, Patagonia gibi büyük ölçekli ve yüksek cirolu şirketlerin de sertifika alarak topluluğa katılmasıyla hareketin büyüyerek ivme kazandığının ifade edildiği B Corp dosyasında, B Corp sertifikasının şirketlerin başarılarını yeniden tanımlamalarına sağlayarak iş kültürünü değiştirmeyi amaçladığını vurguluyor. Harekete dahil olan şirketler, B Corp topluluğunun bir parçası olmanın, iş geliştirme, satış ve pazarlama başarılarına ve buna bağlı olarak kârlılıklarına olumlu yönde etki ettiğini açıkça ifade ediyorlar. B Corp sertifikalı şirketlerin şeffaflık konusundaki çalışmalarının hisse değerlerine olumlu yönde etki yaptığını gösteren somut çalışmaların hareketin geleceğini önemli yönde etkileyeceğe benziyor. B Lab tüm şirketlerin etkilerini ölçmelerini ve yönetmelerini istiyor ve 2016’da yerel üreticilerin yanı sıra Fortune 500 şirketleriyle çalışmak için heyecan duyduğunu belirtiyor.

B Corp Hakkında

Sadece dünyanın en iyisi olmak için değil, dünya için en iyi olmayı amaçlayan şirketlerin gönüllü saydamlık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik prensipleri ve belirli ölçümleme standartlarıyla hareket etmelerine bir teşvik ve aynı zamanda araç olan B Corp sertifikası, çevre, toplum ve ekonomi için değer yaratan şirketlere kâr amacı gütmeyen kuruluş olan B Lab tarafından verilen bir sertifikadır.

Faaliyet gösterdikleri sektör ve şirket büyüklüklerine göre özelleştirilerek oluşturulan sorulardan oluşan değerlendirme formu ile değerlendirilen şirketler; yönetişim, çalışan hakları, topluluk, çevresel yönetim gibi farklı alanlardaki sorulara öz değerlendirme ile yanıt vererek, 200 üzerinden en az 80 puan alma koşuluyla B Corp sertifikasına sahip oluyorlar. Sertifika, şirketlere benzerlerinden ayrışma fırsatı ve rekabet avantajı sunmasının yanı sıra şirketleri ve iş yapış modellerine ilişkin geliştirme alanlarını görme, bütüncül bir yaklaşım ile uzun vadeli stratejilerini gözden geçirme ve iyileştirme imkânını veriyor.

B Corp hareketine katılmak isterseniz, bizeulaşabilirsiniz.

Comments are closed.