Bilinçli Kapitalizm ve B Corp’tan güç birliği

Bilinçli Kapitalizm ve B Corp’tan güç birliği

7469-shutterstock_251217937

Belirli bir amaç için çalışan, kurumsal değerlerle hareket eden ve ortak değer yaratan farklı bir kapitalizm anlayışının var olabileceğini savunan Bilinçli Kapitalizm (Conscious Capitalism) hareketi, küresel B Corp topluluğu ile güçlerini birleştirdi.

Aslında bu iki topluluk, uzun süredir birbirini tamamlayan işler yapıyor, amaca odaklanan bir iş dünyası inşa etme hedefiyle ortak çalışmalar yaratıyorlar. Örneğin Bilinçli Kapitalizm girişimi, Patagonia, Ben & Jerry’s, Plum Organics, Campbell Soup gibi dünyaca bilinen B Corp’ların üst düzey yöneticilerini buluşturan farklı konferans, zirve ve çalıştaylar düzenliyor. Son olarak Bilinçli Kapitalizm, yayımladığı Bilinçli Kapitalizm Kılavuzu’nda B Corp hareketini anlatanve paydaşlara topluluğun neyi farklı yaptığını detaylandıran bir bölüm kaleme aldı. Kılavuzda B Corp’ların paydaş yönetiminde neyi farklı yaptıklarına dair üç alana yer veriliyor;

1. Paydaş yönetişim yapısı

Paydaş yönetişimi, şirketlerin geleneksel yönetim kurallarına bağlı kalmadan gelişim göstermeleri için gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlıyor. B Corp’larda, paydaş yönetişim yapısı aynı zamanda paydaşlara karşı yasal sorumluluğun olduğu bir çerçeveyi işaret ediyor. Geleneksel şirketler sadece hissedarlarına karşı sorumluluk yaşarken, B Corp’lar her zaman tüm paydaşlarına karşı sorumluluk taşıyorlar.

2. Paydaş yönetim sistemi

Paydaş odaklılık, bir yol haritası çıkarmada ve güçlü ilkeleri performansa yansıtmada ön plana çıkıyor. B Corp hareketi paydaş yönetim sisteminde B Etki Değerlendirmesi’ni (B Impact Assessment – BIA) kullanıyor. Bilinçli Kapitalizm de 2013’te B Corp ile kurduğu ortaklıkla üyelerini ve takipçilerini BIA sistemini kullanmaya davet ediyor. B Etki Değerlendirmesi bir şirketin B Corp sertifikası alma niyetinde olup olmamasına bakılmaksızın dünyadaki her şirket tarafından kullanılabiliyor. Değerlendirme, şirketlerin paydaşları üzerindeki etkisi hakkında kapsamlı bir değerlendirme sunarak şirketlerin paydaşlarıyla iletişim ve etkileşim konusundaki performanslarını ölçmelerine ve bu performansı geliştirmelerine yardımcı oluyor.

3. Uygulama topluluğu B Corp hareketinin liderlerini sertifikalı B Corp’lar oluşturuyor. 2000’in üzerinde şirket B Corp’un en titiz paydaş yönetimi ve paydaş yönetimi standartlarını karşılıyor. Çoğu B Corp için, sertifika sahibi olmanın en önemli yanı bu topluluğun bir parçası olmak. Ortak amaçla çalışan bir topluluğun parçası haline gelen bilinçli şirketler, ortak kültür yaratma, çalışan katılımı, yeşil badana (green washing) gibi kavramlardan uzak doğru pazarlama ve iletişimi, amaca yönelik sermaye yaratma, değer odaklı tedarik zincirleri oluşturma, atık ve karbon salımı azaltma, işgücü geliştirme gibi birçok alanda en iyi uygulamalarını birbiriyle paylaşma olanağı buluyorlar.

İş dünyasında sürdürülebilirlik bir takım oyunu. Sertifikalı B Corp topluluğu, Bilinçli Kapitalizm’in örnek aldığı bir yapı olmaktan gurur duyuyor ve tüm bilinçli şirketlerin de bir gün B Corp topluluğunun bir parçası olmasını umuyor.

Comments are closed.