B Corp’tan Mesaj Var!

B Corp’tan Mesaj Var!

8181-20c0001a-0f23-402c-85b8-007ed8b60709

Bu hafta B Lab kurucuları Andrew Kassoy, Bart Houlahan ve Jay Coen Gilbert iş dünyası liderlerine açık bir mektup yazdı. Mektupta son dönemde politik, ekonomik ve sosyal sorunların toplum genelinde yarattığı huzursuzluğa dikkat çeken kurucular, kapsayıcı bir ekonomi için kolektif bir aksiyon almanın iş dünyası için önemli fırsatlar yaratacağının altını çizdi ve iş dünyasının daha iyi olanı yapması konusunda sorumluluğu olduğunu hatırlatarak çağrıda bulundu. Mektupta, sorumlulukla harekete geçmek isteyen şirketler için tüyolar da bulunuyor. Mektuptaki mesajları ana hatlarıyla sizler için derledik.

*Nefret ve adaletsizliğin önüne geçmek için iş dünyası ve liderlere büyük sorumluluk düşüyor. Kapsayıcı ekonomi nefret söyleminin olmadığı, adaletli bir dünyayla mümkün olabilir.

“İş dünyası liderlerine, içinde yaşadığımız güvensiz, korku ve nefret dolu, şiddet içeren ve ekonomik sisteme olan güvenin günden güne azaldığı bu dönemde daha kapsayıcı bir toplum oluşturmak için büyük bir sorumluluk düşüyor. Siyasi parti ve kişilerden bağımsız olarak adaletsizliği üreten kimse ona ne hissettiğimizi daha yüksek sesle ve açıkça belirtilmeli. Bunun yanı sıra iş yerlerinde eşitlikçi ve uzun vadede herkes için fırsat yaratan kapsayıcı bir ekonomiyi yaratmak adına somut adımlar atılmalı.

*İş dünyası kolektif olarak hareket etmeli. Bu hareket karlılık ve çalışanlar başta olmak üzere şirket genelinin performansını ve verimini artıracak fırsatlar sunacak.

“İş dünyası liderleri kolektif olarak yanlış gittiğini düşündükleri her konuda fikir beyan ederek, adaletsizliğe karşı gelme; çalışanlarının ve şirketlerinin tam potansiyelini ortaya çıkarma gücüne sahipler. Evrensel insan hakları ve sivil özgürlükleri savunmak sadece bir iş zorunluluğu değil, ahlaki bir zorunluluktur. İş dünyası liderleri farklılık yaratabilecekleri ve en güçlü olduğu konulara dikkat etmelidir. Bu andan itibaren adalet çağrısı yapmak yeterli olmayacaktır; örgütler ve şirketler aracılığıyla da adalet yaratmaya çalışılmalıdır.”

* Şirketler, her türlü ayrımcılığın önüne geçmek için başta en çok ihtiyaç duyan kesimlere olmak üzere toplumun geneli için sosyal adalet yaratmada kaynaklarını kullanabilir.

“B Lab, her türlü ayrımcılığa karşı duruyor. Toplumun kaynaklarından fayda sağlayan şirketler de aynı şeyi yapma yükümlülüğündedir. En savunmasız kesimleri korumak için mücadele veren sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket etmeliler. Bu hareket, kimlik veya kökenlerine dayanarak insanlara yapılan ayrımcılığa sebep olacak her türlü etkene karşı çıkmak anlamına geliyor. Bunu sağlamak da sistematik olarak ırkçılık, cinsiyetçilik, yabancı düşmanlığı, sınıfçılık, engellilere yönelik ayrımcılık, homofobi ve transfobi gibi farklı nedenlerden dolayı ayrımcılığa maruz kalanları dinlemekten geçiyor. Mevcut ekonomik sistem tarafından marjinalize edilmiş ve istismar edilen insanlar başta olmak üzere toplum genelinin güvenini geri kazanmak için iş dünyası insana yakışır iş talebine yanıt vermelidir.

*Şirketler toplumumuzda tahmin ettiğimizden daha fazla etkiye sahiptirler. Bu etki ve potansiyelin farkına varıp kapsayıcılığı artırırken, çalışanları finansal ve psikolojik olarak güçlendirmek büyük önem taşıyor. Ekonomik adalet, toplumsal ve çevresel adaletten ayrılmadan sağlanmalıdır.

Şirketler, sahip olduğu kaynaklarla çalışanların günlerini en çok geçirdiği ve çalışarak kendileri ve ailelerine finansal kaynaklar yarattıkları yerledir. İş dünyası, ekonomik adaletin toplumsal ve çevresel adaletten ayrılmayacak bir şekilde bağlı ve bağımlı olduğu kavramalıdır.

* B Corplar kapsayıcı ekonomi doğrultusunda uzun zamandır ilerliyor. Ancak günümüzde 2000 şirketin temsil ettiği bu grup, kapsayıcı ekonomi konusunda kendi kulvarlarında liderlik etse de, asıl hedefe ulaşılması konusunda diğer şirketlerden desteğe ve katılıma ihtiyaç duyuyor.

“2000’den fazla sertifikalı B Corp, alanlarındaki liderlikleriyle iş dünyasına iyi olanı yapma konusunda ilham vermeye devam ediyor. Ancak kapsayıcı bir ekonomiyi tek başlarına kuramazlar. Bunun için tüm iş dünyasına ihtiyaçları var.

Kapsayıcı bir ekonomiye yol doğrultusunda en somut yol her şirketin attığı ölçülebilir adımlardan geçiyor. Şirketinizin kapsayıcı ekonomi konusunda neler yapabileceğini keşfetmeye ve bir başlangıç noktasına ulaşmaya ihtiyacınız varsa , Kapsayıcı Ekonomi Metrik Setimizegöz atabilirsiniz ve kamuya açık bir taahhütte bulunabilirsiniz.”

Comments are closed.