B Corp’lar müşteri bağlılığıyla ön planda

B Corp’lar müşteri bağlılığıyla ön planda

1587-team635

Bugünün müşterilerinin satın alma alışkanlıklarını etkileyen artık yalnızca ürünlerin kolay erişilebilir ve ucuz olması değil. Markalar sosyal ve çevresel sorunlara karşı duruşlarıyla müşteri kazanıyorlar. Üstelik müşterilerle değerler konusunda ortak paydada buluşan markaların sadakat ve bağlılık oranları da çok yüksek oluyor. Bu şirketler, müşterilerin markaya güveni sayesinde, sürekli olarak klasik pazarlama aktiviteleriyle onlara ulaşmaya çalışmaktansa; değer üzerinden bir söylem geliştirerek pazarlama stratejilerinin merkezine, müşteriye daha iyi hizmet veya ürün sağlamayı, onlarla ortak değerlerde anlaşmayı koyuyorlar.

Sıkı sosyal ve çevresel standartlara uymayı kabul etmiş, hesap verebilir ve şeffaf yönetimi odağa alan sertifikalı B Corp’lar diğer şirketlere, müşterileriyle ortak değerler üzerinden aralarında inşa ettikleri güven ilişkisine dayanan müşteri bağlılıklarıyla örnek oluyorlar.

Müşterilerde güven ve bağlılık yaratmanın ilk adımı şirketlerin önce kendi çalışanlarında bunu sağlamalarıyla başlıyor. Dünyaya olumlu etki yaratmak için koydukları hedefleri, bir pazarlama aracı olarak kullanmadan önce çalışanların benimsemesi ve desteklemesi şirketlerin hedeflerine daha kolay ulaşmalarını sağlıyor. Sayısı 2000’i geçen B Corp’lar, yetenekleri elde tutmada çok başarılı bir performansa sahip, bu da şirket değerlerinin aslında çalışanlarca içselleştirilmiş olduğunu gösteriyor.

Müşteri bağlılığı yaratmanın bir diğer yoluysa müşterilerle iş aracılığıyla bağ kurmaktan geçiyor. B Corp’lar sundukları ürün veya hizmetler hakkında müşterilerini sürekli reklam yağmuruna tutmaktansa, değer verdikleri konularla ilgili paylaşım yaparak müşterilerin katılımını sağlıyorlar. Böylece sunulan ürün veya hizmet aracılığıyla bağ kurmanın ötesinde, müşterileriyle ortak değerlerde birleşiyorlar. Örneğin, B Corp’ların en bilineni, Unilever şirketi olan Ben&Jerry’s’in, internet ve sosyal medya içeriklerinin azımsanmayacak kısmı, siyaset gibi dondurmayla ilgisi olmayan paylaşımlardan oluşuyor.

Patagonia, müşterilerini de davet ettiği çevre koruma yürüyüş ve eylemleri düzenliyor. Müşterileri Patagonia ürünleri kullanarak katıldığı bu eylemler aracılığıyla hem marka değerini hem de satışlarını artırıyor, aynı zamanda onlarla ortak bir değeri savunurken buluşuyor. Geleneksel pazarlama tekniklerinde görülmeyen bu müşteri-marka ilişkisi, tüm tarafları çevrenin korunması için bir araya getiriyor ve satıcı-alıcı ilişkisinin ötesinde bir ortaklık yaratıyor.

B Corp’ların başarıyla uyguladığı müşteri bağlılığı ve güvenini arttırma yolları, sosyal ve çevresel etkileri konusunda bilinçli şirketlere pazarda ortak değerleriyle fark yaratmak için örnek oluyor. B Corp sertifikası sahibi olmayan şirketlerin kolaylıkla uygulayabileceği yöntemler, bilinçli şirketlerin zamanla iş modellerini değiştirerek B Corp sertifikası standartlarına erişebilmelerinin önüne açabilir.

Comments are closed.