B Corp’lar Kapsayıcı Ekonomi için Taahhütte Bulunuyor

B Corp’lar Kapsayıcı Ekonomi için Taahhütte Bulunuyor

7398-tumblr_inline_og40hq6hFy1rmva3b_400

Toplumlarda görülen ekonomik eşitsizlik, gelir seviyeleri arasındaki uçurumun derinleşmesi, cinsiyetler arası artan eşitsizlik gibi sorunları minimuma indirmek gibi hedefler taşıyan kapsayıcı ekonomiyaklaşımı, toplumun her kesimi için fırsatlar yaratmak ve ekonomik büyüme ile toplumun refahını her alanda artırmak bakımından önemlidir. Eşitsizlikleri bu yaklaşımla ortadan kaldırmayı hedefleyen kapsayıcı büyüme, aynı zamanda toplumun her kesiminin eşit bir şekilde fırsatlara erişimine imkan vererek sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunuyor.

Kapsayıcı ekonomi sadece eşitsizlik ilkesini ele almakla kalmaz; herkese erişilebilir ve verimli iş olanakları yaratacak iş modellerinin desteklenmesini teşvik ederek yoksulluğun azaltılması için de geliştirilecek her türlü uygulamaları destekler. Kısacası, kapsayıcı büyüme stratejisi etkili yoksulluğun azaltması stratejilerinin temel unsurlarını içinde bulundurur ve bu unsurları kalkınma gündemine taşır. Ancak kapsayıcı ekonomi, yoksulluk problemine gelirin eşit bir şekilde dağıtılmasından çok, fırsatlar yaratarak ve bunlara toplumun her kesiminden eşit erişim sağlayarak çözüm bulmayı hedefler.  2015 yılında kapsayıcı büyümenin önemiyle Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden örneğin. 8. Hedef doğrudan kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyümeyi desteklerken, 10. Hedef ülke içinde ve ülkeler arası cinsiyet eşitsizliğini düşürmeyi hedeflemektedir. OECD de kapsayıcı ekonominin takip edilebilmesi ve ölçülebilmesi için çeşitli kriterler belirleyerek bu yaklaşıma bir çatı oluşturmaktadır.

Sizlerin de yakından tanıdığı ve S360 olarak Türkiye ortağı olarak faaliyet gösterdiğimiz küresel B Corp Hareketi de kapsayıcı ekonomiye geçiş için önemli çalışmalar yapıyor.

Ortak değer yaratan, sürdürülebilir refahın kapsayıcı ekonomi olmadan başarılamayacağını savunan B Corp hareketi, en kısa sürede şirketlerin, yatırımların, değer zincirinin her unsurunun etkisinin ölçülmesini teşvik ediyor. Bu global hareketin güvenilir öncüleri olma konusunda çağrıda bulunan B Corp hareketi, şirketleri ve çalışanları motive etmek adına geçtiğimiz günlerde üye şirketleriyle bir araya geldi. Philadelphia’da gerçekleştirilen Champions Retreat konferansında The B Corp Inclusion Challenge adıyla şirketlere eyleme geçme çağrısında bulundu ve kapsayıcı ekonomi için üzerinde çalışılması gerekli olan konuların yer aldığı bir set paylaştı.

Yaklaşık 25 ayrı kriter bulunduran The Inclusive Economy Metric Set (Kapsayıcı Ekonomi Ölçütleri Seti) ile B Corp ve topluluğunun içinde bulunan şirketlerin en az üç hedef belirlemesi ve bu hedeflere uygun olarak 12 ay içerisinde uygulamalar geliştirmeleri amaçlanıyor. Bu 25 ayrı kriter arasında iş esnekliği, tedarik zincirinde çeşitlilik,  finansal şeffaflık ve hesap verilebilirlik, yönetim kadrosunun çeşitliliği gibi konular yer alıyor. Bu değerlendirme aracı dışında B Corp, Inclusive Economy Resources adlı çeşitli webinarlar, vaka çalışmaları ve en iyi uygulama kılavuzları gibi içeriklere yer verilen bir platform oluşturarak, şirketlerin kapsayıcı ekonomi konusunda çalışabilmeleri için rehber niteliğinde kaynaklar geliştirmeyi planlıyor. B Corp tarafından oluşturulan bu hareket hakkında bilgi almak ve rehber niteliğindeki kaynaklara erişmek; B Corp’sanız Inclusion Challenge’ın bir parçası olmak için https://www.bcorporation.net/inclusionadresinden formu doldurarak hedeflerinizi seçebilirsiniz.

Comments are closed.